Acon İlaç
Kadın Üreme Sistemi


Kadın Üreme Sistemi
- Kadında üreme işlevi iki büyük evreye ayrılır:
 • Vücudun gebeliğe hazırlanması
 • Gebelik

Overler
Karın boşluğunda gelişir ve orada kalır. Fonksiyonları:
 • Hormon yapımı
 • Östrojenler (östradiol)
 • Progestinler (progesteron)
 • Gametogenez
 • Dişi cinsiyet hücresi (ovum)

Kadın üreme organları

- Fallop tüpleri
Yumurtanın overlerden uterusa geçişini sağlayan kanallardır ve döllenme yeridir.
- Uterus
 • İçi boş, kalın duvarlı kas tabakasından oluşur.
 • Embriyo/fetusun implante olduğu ve geliştiği yerdir.
 • Menstrüasyon endometriyum tabakasında gerçekleşir.
 • Serviks = Uterusun alt bölümü; vajinaya açılır.
- Vajina
 • Uterusu vücut dışına bağlayan kanaldır.
- Over Folikülleri
 • Gelişimin farklı aşamasında veya dejenerasyon aşamasında, oosit içeren yapılardır.

Folikülün Büyüme ve Gelişmesi

- Korpus Luteum
 • Progesteron üreten yapıdır.
 • Progesteron (gebelik hormonu) uterusu başarılı implantasyona hazırlar ve gebeliğin sürdürülmesini sağlar.
 • Gebeliğin oluşmadığı koşulda dejenere olur (süreç ovulasyondan sonraki 14. günde tamamlanır).
 • Progesteron/östrojen düzeyindeki düşme uterusun endometrium tabakasının dökülmesine neden olur = menstrüasyon

Gebelik Oluşursa
 • İlk üç ay boyunca korpus luteum,progesteron salgılamayı sürdürür.
 • Korpus luteumun gelişmesini ve devamını sağlayan insan koryonik gonodotropini (Human Chorionic Gonadotropin= hCG) gebeliğin erken dönemlerinde plasentadan salgılanır.
 • Gebeliğin sonraki 2/3 ünde progesteron kaynağı plasentadır.

Gebelik Oluşmazsa
 • Korpus luteum geriler; progesteron ve östrojen düzeyleri düşer.
 • Endometriyumun kan desteği azalır.
 • Endometriyal dokular dökülür = menstrüasyon


Hormonlar

Östrojen, progesteron, relaksin, inhibin overler ve plasentadan salgılanırlar:-Östrojen
Kadın sekonder seks özelliklerinin gelişmesi ve sürdürülmesi

-Progesteron
Endometriyum ve memenin gelişmesi

-Relaksin
Gebeliğin sonunda simfiz pubisin gevşemesi

-İnhibin
FSH salgısının inhibisyonu

 

 
 
Pro WEB