Acon İlaç
Erkek Üreme Sistemi


Erkek üreme sistemi işlevleri

 • Spermatogenez (Sperm üretimi)
  Erkek üreme işlevlerinin hormonlarla düzenlenmesi
  Cinsel ilişki performansı

Erişkin erkek üreme organları

 • Testisler: Gametogenez ve steroid üretimi
 • Epididim: Spermin olgunlaşma ve depolanması
 • Vas Deferens: Epididim ile üretra arasındaki  kanal
 • Ejekülasyon kanalları
 • Üretra
 • Penis


Erkek Gonadları
- Testisler

 • Embriyogenezde abdominal kavitededir.
 • İnguinal kanal yolu ile skrotuma iner ve  abdomen dışında gelişmesini sürdürür.
 • Spermatogenez vücut ısısının hafif altındaki ısılarda devam eder (skrotum ısısı 320C ).
 • Kriptorşidizm: Testisler skrotuma inmez.
 • Spermatogenez olmaz.
 • Kanser riski artar.


Erişkin erkek üreme organları

 • Yardımcı cinsiyet bezleri
 • Prostat, Bulboüretral bezler, Vesika Seminalis: Tümü birden spermin içinde yaşadığı ve ejekülasyonla spermle birlikte atılan seminal sıvıyı üretirler.
 • Semen = Sıvı + sperm
 • Üretra: Hem üriner hem de üreme kanalıdır.
 
 
Pro WEB